Танилцуулга

Улс хоорондын яриа

МЦХ компанийн улс хоорондын ярианы 001 гарц нь Монгол улс дахь цорын ганц “VOICE” гарц юм. Та дурын суурин, үүрэн сүлжээнээс 001 гарцыг ашиглан 165 гаруй улстай холбогдох боломжтой.