МЦХ ХК-ийн Харилцагч Байгууллага Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дугаарын угтварт Өөрчлөлт орсныг мэдэгдэж байна.


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос телефон дугаарлалтыг 8 оронтой дугаарлалт руу шилжих шаардлагын дагуу өөрчлөгдөж байгаа болно.