Дуудлага шилжүүлэх

Хэрвээ Та суурин утасны шинэ үе NGN үйлчилгээний хэрэглэгч бол ДУУДЛАГА ШИЛЖҮҮЛЭХ үйлчилгээг дараах кодыг цуглуулж авна.


  Идэвхижүүлэх Цуцлах
Нөхцөл заахгүй дуудлага шилжүүлэх *57* Шилжүүлэх/дугаар # #57#
Та ажилынхаа болон гэрийн утсаа авах боломжгүй байнга гадуур ажилтай явдаг бол энэхүү үйлчилгээ танд яг тохирно.
Хариу өгөөгүй тохиолдолд дуудлага шилжүүлэх *41* Шилжүүлэх/дугаар # #41#
Ажлын болон гэрийн утсыг хааяа авах боломжгүй байдаг бол энэхүү үйлчилгээ яг тохирно.
Тэжээлээс салсан үед дуудлага шилжүүлэх *45* Шилжүүлэх/дугаар # #45#

Тэжээлээр ажилладаг суурин утастай тохиолдолд хамгийн тохиромжтой.