Урамшуулал

Улс хоорондын яриа

Улс хоорондын ярианы 001 гарцаар хийсэн ярианы дүнгээс хамааруулан МЦХ компанийн хэрэглэгч танд дараах урамшууллыг үзүүлнэ.

50 000₮ – 299 999₮ 3%
300 000₮ – 599 999₮ 4%
600 000₮ ба түүнээс дээш 5%