Салбарын байршил

Танд тусалъя

УБ ХОТЫН САЛБАРУУДЫН БАЙРШИЛ, ЦАГИЙН ХУВААРЬ:

ОРОН НУТГИЙН САЛБАРУУДЫН БАЙРШИЛ, ЦАГИЙН ХУВААРЬ: