Суваг хайх зааварчилгаа

National кабелийн телевиз

1. Хэрэглэгчийн хүлээн авагчийн  MENU товчийг дарна.

2. Сувгийн хайлт функц дээр ОК товчийг дарна.

3. Автомат хайлт функц дээр ОК  товчийг дарж сувгийг хайлгана. Суваг хайж дуустал түр хүлээнэ.