Хамрах хүрээний өргөжилт

National кабелийн телевиз

  • Улаанбаатар хот – 1997 онд
  • Говьсүмбэр аймаг – 1998 онд
  • Багануур дүүрэг – 1999 онд
  • Архангай аймаг – 2000 онд
  • Өвөрхангай аймаг – 2001 онд
  • Дорнод аймаг - 2002 онд
  • Хөвсгөл аймаг - 2010 онд
  • Увс аймаг – 2011 онд
  • Баян-Өлгий аймаг - 2011 онд
  • Хэнтий аймаг – 2012 онд National КаТВ үйлчилгээг оруулсан байна.