Танилцуулга

National кабелийн телевиз

"National" кабелийн телевизийн үйлчилгээг Улаанбаатар хот, аймагт шилэн кабел, коаксиаль кабел, агаарын сувгаар хослуулан дуу, дүрсний өндөр чанартайгаар хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Монгол улсын хэмжээнд 16 студиэр дамжуулан 80 гаруй телеьизийн сувгийг хэрэглэгчдэд хүргэн ажиллаж байна. 

Бид National Катв-ээр дамжуулж буй телевизийн сигналийг шилэн кабелиар хүлээн авч үйлчилгээг үзүүлдэг тул дуу дүрсний өндөр чанартайгаар хэрэглэгчдэд хүргэдэг. 

Сүүлийн жилүүдэд бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд орон нутагт үйлчилгээгээ өргөтгөн тэлж, алслагдсан сум, суурин газарт хүрч үйлчилсээр байна.