Үнэ тариф

National кабелийн телевиз

Анхны холболтын хураамж 5500 төгрөг / НӨАТ -тэй/
Сарын суурь хураамж 7700 төгрөг / НӨАТ -тэй/