Танилцуулга

Байгууллага/Бодит хурдны интернэт

Бодит хурдны интернэтийн талаар ойлгохын тулд хэрэглэгчийн тооноос хамааран хурд хуваагдан багасдаг Shared internet-ийн талаар мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь хэдий олон хэрэглэгч байна интернэтийн хурд төдий чинээ хуваагдаж багасна гэсэн үг юм. 

Бодит хурдны интернэт нь энэхүү дутагдлыг арилган хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи, өндөр хурдны шилэн кабелийн интернэтийг гэрээнд заасан хурдаар 24 цагийн турш тогтмол байлгадаг. Та сонгосон интернэтийн хурдаа хэнтэй ч хуваахгүй бодитоор нь хүлээн авах давуу талтай.