Танилцуулга

Байгууллага/хосолсон багц

Интернет, суурин утас нь цогцоороо албан байгууллагын ажил хэргийн салшгүй нэг хэрэглээ байдаг. Бид ярианы ачаалал болон интернэтийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хэрэглээний олон сонголттой интернэт, суурин утас хосолсон багц үйлчилгээг таатай нөхцөлөөр санал болгож байна. 

Бид өргөн зурвасын, өндөр хурдны, найдвартай сүлжээ бүхий интернетийн үйлчилгээг....