Танилцуулга

Байгууллага/дан багц

Суурин утас нь бизнесийн харилцааны соёлын салшгүй хэсэг, байгууллагын нэр төрийн баталгаа юм. Суурин утасны дугаар нь тухайн байгууллагын байр суурь, үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг илэрхийлэх, итгэл төрүүлэхүйц харилцааны чухал үндэс юм.

Та өөрийн бизнестээ харилцаа холбооны анхдагч оператор компанийн үнэ цэнэтэй дугаарыг ашиглах нь ажил хэрэгч харилцааны итгэлцэл, хариуцлага бүхнийг түншүүддээ илэрхийлэх бизнесийн нэрийн хуудас юм.