Гарын авлага

Заавар зөвлөгөө

Нэр Тайлбар Хэмжээ
Интернэтийн гарын авлага хувилбар 1.0 Интернэт үйлчилгээний хэрэглэгчдэд зориулсан алдаа, тохиргооны 6 mb
OpenEYE суулгах ба тохируулах OpenEye суурин утасны гарын авлага 450 kb
Micom Dialer Миком залгагч 250 kb