Миком ADSL

Миний интернэт

1. Хуваагдсан хурдаар үйлчилгээ үзүүлэх тариф (shared)

А. Улаанбаатар хотын интернэтийн үйлчилгээний тариф

                                                           /НӨАТ ороогүй/

  №

   Хэрэглэгчийн

          төрөл

Анхны   холболт ,

Хурдны ангиллаар сарын хураамж,

       1Mbps

        2Mbps

       3Mbps

       4Mbps

        5Mbps

  1

          Хувь

       10,000

     13,000

      20,000 

     30,000

     40,000

      50,000

  2

         Алба

          -

      25 000

     45 000

    75 000

    105 000

Тайлбар: Дотоодын сайтруу хурдны хязгааргүй. Багануур, Багахангайгаас бусад дүүргүүдэд үйлчилнэ. 

Технологийн холболт /ADSL, шилэн кабель/-ын төрөл хамаарахгүй.

         

Улаанбаатар хотод хуваагдсан хурдаар өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх тариф

                                                 /НӨАТ ороогүй/

 Хэрэглэгчийн төрөл

Анхны холболт,
/₮/

    Хурдны ангиллаар сарын хураамж, /₮/

    8 mbps

   10 mbps

  15 mbps

  1

Хувь хэрэглэгч

 10,000

   95,000

   115,000

   165,000

  2

 Алба хэрэглэгч

   150,000

   185,000

   290,000

Тайлбар: Дотоод урсгал хязгааргүй. Технологийн холболт GPON-ны сүлжээ орсон газрууд, шилэн кабель.

 

Б. Аймгийн төвүүд болон Багануур, Багахангай дүүрэг, Дархан-Уул аймгийн Хөтөл, Шарын гол, Зүүнхараа сум,

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум, Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумдад хуваагдсан хурдаар интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх тариф          

                                                           /НӨАТ ороогүй/

 №

Хэрэглэгчийн төрөл

Анхны холболт,

    Хурдны ангиллаар сарын хураамж,

    1Mbps

    2Mbps

    3Mbps

    4Mbps

     5Mbps

    8Mbps

  10Mbps

  15Mbps

 1

 Хувь

10 000

 16,000

  30,000

 45,000

 60,000

 75,000

  105,000

  125,000

 -

 2

 Алба

25,000

  45,000

75,000

 99,000

 125,000

-

249,000

374,000

 Жич: Дотоодын сайтруу шөнийн 22:00 цагаас өглөөний  08:00 цагийн хооронд хурдны хязгааргүй.

·         1-5 Mbps хүртэлх хурдны mехнологийн холболтын төрөл ADSL, шилэн кабель

·         8, 10, 15 Mbps хурдны технологийн холболтын төрөл шилэн кабель

 

 В. Сумдын интернэтийн үйлчилгээний тариф                    

                                                                                                                                                                         /НӨАТ ороогүй/

Хэрэглэгчийн төрөл

Анхны холболт,

Хурдны ангиллаар сарын хураамж,

    600Kbps

     1Mbps

      2Mbps

      3Mbps

     4Mbps

       5Mbps

1

Хувь

       10,000

   16,000

   25,000

    40,000

     60,000

    70,000

         -

2

Алба

    25,000

   45,000 

     75,000

     99,000

   125,000

    155,000

 Тайлбар: Дотоодын сайтруу шөнийн 22:00 цагаас өглөөний 08:00 цагийн хооронд хурдны хязгааргүй.

Технологийн холболтын төрөл ADSL, шилэн кабель.