Домайн нэр

Миний интернэт

Real IP хаягийн үйлчилгээний тариф

/НӨАТ ороогүй болно./
Real IP хаягийн үйлчилгээ Тариф /₮/
Бүртгэлийн хураамж -
Сарын хураамж /1 ширхэг/ 10 000₮

 

Домэйн нэр нь танай байгууллагын вэб хуудсыг интернэтэд төлөөлсөн нэр юм. Манай компани танд .com, .net, .org өргөтгөлтэй домэйн нэрийг санал болгож байна. Жишээ нь : www.taniicompaniiner.com, www.taniicompaniiner.net

Org, net, com өргөтгөлтэй домайн нэрийн үйлчилгээний тариф

/НӨАТ ороогүй/

 
Үйлчилгээний төрөл
Тариф, /₮/
1 Бүртгэлийн хураамж -
2  Жилийн хураамж 60,000