Шинэ хэрэглэгч болох, үнэ тариф

Интернэт ярианы MiP70 үйлчилгээ

  • MiP70 үйлчилгээний дугаар : 7008****
  • Анхны холболтын үнэ - 11000төг
  • Дагалдах ярианы эрх – 5000 нэгж , 30 хоног
  • Дугаар сонгох

Яриа, нэмэлт үйлчилгээний тариф (НӨАТ ороогүй)

  • МЦХ –ны сүлжээнд - 0₮
  • Бусад үүрэн сүлжээнд - 40₮
  • Дугаар илрүүлэх - үнэгүй
  • Дугаар хадгалах 1 Сар - 2000₮
  • Дугаар солих 1удаа – 3000₮
  • Эрх сэргээх 1удаа - 3000₮

Картын үнэ

Үнэгүй ярих боломжтой 1800**** угтвартай дугаарууд