Шинэ хэрэглэгч болох, үнэ тариф

Интернэт ярианы MiP70 үйлчилгээ

  • MiP70 үйлчилгээний дугаар : 7008****
  • Анхны холболтын үнэ - 11000төг
  • Дагалдах ярианы эрх – 5000 нэгж , 30 хоног
  • Дугаар сонгох

Яриа, нэмэлт үйлчилгээний тариф (НӨАТ ороогүй)

  • МЦХ –ны сүлжээнд - 0₮
  • Бусад үүрэн сүлжээнд - 40₮
  • Дугаар илрүүлэх - үнэгүй
  • Дугаар хадгалах 1 Сар - 2000₮
  • Дугаар солих 1удаа – 3000₮
  • Эрх сэргээх 1удаа - 3000₮

Картын үнэ

Картын үнэ Нэгж Хоног
1 6000 5000 30
2 12000 12000 60
3 18500 18500 120
4 1000 1000 Хоноггүй
5 1500 1500 Хоноггүй
6 3000 3000 Хоноггүй
7 5000 5000 Хоноггүй
8 10000 10000 Хоноггүй
9 25000 25000 Хоноггүй

Үнэгүй ярих боломжтой 1800**** угтвартай дугаарууд

Үйлчилгээний дугаар Байгууллагын нэр
1 1800-1818 Эйрлинк Монголиа ХХК
2 1800-1900 Эйртранс ХХК
3 1800-1999 Эйр Тикет ХХК
4 1800-1917 Хаан Банк
5 1800-1977 Худалдаа Хөгжлийн Банк
6 1800-1646 Голомт Банк
7 1800-1881 Төрийн Банк
8 1800-1888 Хас Банк
9 1800-1800 Улаанбаатар Хотын Банк
10 1800-1912 Капитал Банк
11 1800-1188 Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк
12 1800-1990 Монгол Даатгал Компани
13 1800-1889 Тэнгэр Даатгал