Танилцуулга

Өрхийн үйлчилгээ/Дан багц

Техник технологи үсрэнгүй хөгжин шинэчлэгдэж байгаа ч хүний эрүүл мэнд, хувь хүний хөгжлийн чиг хандлагад сөргөөр нөлөөлөх нь түгээмэл болсон.

Та гэр бүлийнхээ харилцаа холбооны асуудлаа эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, найдвартай, гэнэтийн ослын үед ч тасралтгүй ажиллах суурин утсанд даатгаарай.