Хадгаламж банк

Заавар зөвлөгөө

"ХАДГАЛАМЖ БАНК"-ны салбаруудаар үйлчлүүлэн төлбөр тооцоо хийхдээ:

  • МЦХ компаний үйлчилгээний лавлах 109-өөс утасны төлбөрөө урьдчилан мэдэх боломжтой. Хадгаламж банкны үйлчилгээний ажилтанд хандан утасны төлбөр лавлаж мэдсэнээр төлбөрөө бүрэн хийх боломжтой юм.
  • Интернэт, кабелийн телевизийн хэрэглэгчид төлбөрөө тушаахдаа өөрийн гэрийн хаягыг мэдээлэхэд л хангалттай.

"МЦХ" ХК-ийн ХЭРЭГЛЭГЧ ТА хадгаламж банкаар үйлчлүүлэхдээ:

  • Ямар нэгэн маягт бөглөх шаардлагагүй
  • Таны төлсөн суурин утас, интернэт, кабелийн телевизийн төлбөрөөс ямар нэгэн шимтгэл авахгүй.