Төлөөлөн удирдах зөвлөл


Нэр Эрхэлдэг ажил Сонгогдсон хугацаа Тайлбар
Mонгол улсын төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлж буй гишүүд
Т.Лхагвасүрэн Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн, ТУЗ-ийн дарга 4/29/2021 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
А.Молор Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн Удирдлага, төлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 4/29/2022 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар  сонгогдсон.
Г.Эрдэнэбулган ЗГ-ийн хэрэг эрхлэх газар, Хууль, эрхзүйн газар, Засгийн газрын референт 4/29/2021 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Ч.Цэвэгдорж ХНХЯ, Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга 4/29/2021 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Ж.Цогтбаяр СЯ, СХЭУГ-ын Санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга 4/29/2021 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
М.Лхагважав Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтсийн мэргэжилтэн 4/29/2021 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Хараат бус гишүүд
Ж.Тамир Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газрын дарга 4/29/2022 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Ц.Норовжамц Интер аудит ХХК, Аудитор 4/29/2022 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Ю.Бат-Эрдэнэ Завхан баялаг ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал 4/29/2022 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.