Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчид

2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 
2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 
2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 
2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 
2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 

2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 

Хурлын нэр:   Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
Огноо: 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр 11:00-13:40 цаг
Уулзалтын газар: Цахим, Zoom програмаар зохион байгуулагдав. (Zoom ID: 249 198 1234)
Хурлын дарга:     Содномдовжидын Нямбаяр, МЦХ ХК-ийн Маркетинг борлуулалтын газрын захирал
Тооллогын комисс: 
                            Дарга:   Д.Ганцэцэг, Дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн,
                            Гишүүд: C.Цог, Хууль, гадаад харилцааны албаны мэргэжилтэн
                                         Б.Хулан,  Хууль, гадаад харилцааны албаны мэргэжилтэн
Хурал зохион байгуулах комисс: 
                            Дарга:    Ч.Цогтгэрэл, Удирдлага хүний нөөцийн газрын захирал
                            Гишүүд:  Х.Цэцэгмаа, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
                                          Ж.Азбаяр, Хууль, гадаад харилцааны албаны ерөнхий менежер

Ирц: Компанийн нийт гаргасан хувьцааны тоо 25,870,276 ширхэг. Үүнээс нийт 24,505,887 ширхэг саналын эрх бүхий 13 хувьцаа эзэмшигч оролцож ирц 94.73% байлаа.

Санал хураалтын дүнгийн тухай:
Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 24,499,464 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 11 хувьцаа  эзэмшигч саналаа өгсөн байна. Үүнээс 11 саналын хуудас хүчинтэй, саналын хуудас хүчингүй байхгүй байна.
Саналын хуудсанд 6 асуудал шийдвэрлүүлэхээр оруулсан бөгөөд асуудал тус бүрээр доорх санал өгсөн байна. Үүнд:

1.   Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлийн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай 1-р асуудалд
                Зөвшөөрсөн         100  хувь
                Татгалзсан            0 хувь

2.   Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай 2-р асуудалд
                Зөвшөөрсөн         100  хувь
                Татгалзсан            0 хувь

3.   Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай 3-р асуудалд
                Зөвшөөрсөн         100  хувь
                Татгалзсан            0 хувь

4.   Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай 4-р асуудалд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  гишүүнд нэр дэвшигчдэд  кумулятив аргаар санал өгснөөс

   1.   А.Молор 24,499,464 ширхэг хувьцааны санал 100 хувь
   2.   Ж.Тамир 24,499,464 ширхэг хувьцааны санал  100 хувь
   3.   Ю.Бат-Эрдэнэ 24,499,464 ширхэг хувьцааны санал 100 хувь
   4.   Ц.Норовжамц 24,499,464 ширхэг хувьцааны  санал 100 хувь

5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  2022 оны зардлын төсвийг батлах тухай 5-р асуудалд
              Зөвшөөрсөн         100  хувь
              Татгалзсан            0 хувь

6. Үл хөдлөх хөрөнгө данснаас хасах, шинээр олж авах тухай 7-р асуудалд
              Зөвшөөрсөн         100  хувь
              Татгалзсан            0 хувь

Хурлын шийдвэр

2022 оны 5 дугаар сарын 02
Улаанбаатар хот.

БУЦАХ

 

2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 

Хурлын нэр:                 МЦХ ХК-ийн 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Огноо:                          2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр, 11:00-14:00 цаг

Уулзалтын газар:          Цахим, Zoom програмаар зохион байгуулагдав.
Хурлын дарга:              Чулуунбатын Пүрэвсүрэн, МЦХ ХК-ийн Инновц, бизнес хөгжлийн газрын ахлах менежер
Тооллогын комисс:       Тооллогын комиссын дарга Д.Ганцэцэг, Дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн
 Гишүүд:                       Б.Ариунгэрэл, Удирдлага хүний нөөцийн газрын ахлах менежер
                                    О.Содбаяр, Хууль, гадаад харилцааны албаны мэргэжилтэн
Хурал зохион байгуулах комисс: Зохион байгуулах комиссын дарга Д.Болдбаатар, Чанарын хяналтын албаны ерөнхий
менежер
Гишүүд: Х.Цэцэгмаа, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
             Ж.Азбаяр, Хууль, гадаад харилцааны албаны ерөнхий менежер
Ирц:       Компанийн нийт гаргасан хувьцааны тоо 25,870,276 ширхэг. Үүнээс нийт 24,500,642 ширхэг саналын эрх бүхий 11 хувьцаа эзэмшигч оролцож 94.71 хувь байлаа.
Хэлэлцсэн асуудал:
Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

 1. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай
 2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай
 3. 2019 оны ногдол ашиг тараасан тайлан танилцуулах тухай
 4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай
 5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсвийг батлах тухай
 6. Охин компани байгуулах тухай

Санал хураалтын дүнгийн тухай:
Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 24,500,312 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 9 хувьцаа  эзэмшигч саналаа өгсөн байна. Үүнээс 9 саналын хуудас хүчинтэй, саналын хуудас хүчингүй байхгүй байв.
Саналын хуудсанд 6 асуудал шийдвэрлүүлэхээр оруулсан бөгөөд асуудал тус бүрээр доорх санал өгсөн байна. Үүнд:

 1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай нэгдүгээр асуудалд
               Зөвшөөрсөн 100 хувь
               Татгалзсан 0 хувь
 2. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай хоёрдугаар асуудалд
               Зөвшөөрсөн 100 хувь
               Татгалзсан 0 хувь
 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай гуравдугаар асуудалд
                Зөвшөөрсөн 100 хувь
                 Татгалзсан 0 хувь
 4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай тавдугаар хэлэлцэх асуудалд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдэд кумулятив аргаар санал өгснөөс

Ердийн гишүүнд нэр дэвшигч:
                        Т.Лхагвасүрэнд       24,500,347 ширхэг хувьцааны санал
                         Г.Эрдэнэбулганд    24,500,297 ширхэг хувьцааны санал
                         Ц.Цэвэгдоржид      24,500,297 ширхэг хувьцааны санал
                         Ж.Цогтбаярт          24,500,297 ширхэг хувьцааны санал
                         Ц.Шинэхүүд           24,500,297 ширхэг хувьцааны санал
                         М.Лхагважавт        24,500,337 ширхэг хувьцааны санал

Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч:
                          Ц.Норовжамцад      24,500,306 ширхэг хувьцааны санал
                          Ж.Тамирт               24,500,297 ширхэг хувьцааны санал
                          Ю.Бат-Эрдэнэд       24,499,773 ширхэг хувьцааны санал
                          Л.Болормаад          560 ширхэг хувьцааны саналыг тус тус өгсөн.

 1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсвийг батлах тухай зургаадугаар хэлэлцэх асуудалд
                   Зөвшөөрсөн 100 хувь
                     Татгалзсан 0 хувь
 2. Охин компани байгуулах тухай долоодугаар асуудалд
                   Зөвшөөрсөн 100 хувь
                   Татгалзсан 0 хувь

       Хурлын шийдвэр 

                                                                                БУЦАХ
                                                                                                                       2021 оны 5 дугаар сарын 03
                                                                                                                                Улаанбаатар хот.

         

2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 

Хурлын нэр:       МЦХ ХК-ийн 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
Огноо:                2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр, 11:00-14:00 цаг
Уулзалтын газар: Компанийн хурлын заал, бусад гурван уулзалтын өрөө
Хурлын дарга:     Чулуунбатын Пүрэвсүрэн, МЦХ ХК-ийн Стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга
Тооллогын комисс:  Дарга: Д.Ганцэцэг, Дотоод аудит, шинжилгээ үнэлгээний албаны мэргэжилтэн
                                         Гишүүд:        Б.Ариунгэрэл, Удирдлага хүний нөөцийн газрын ахлах  мэргэжилтэн         О.Содбаяр, Хүний нөөцийн албаныхуулийн мэргэжилтэн                         
                                                                              
Хурал зохион байгуулах комисс: Зохион байгуулах комиссын дарга Д.Болдбаатар, МЦХ ХК-ийн Удирдлага, хүний нөөцийн газрын дарга
Гишүүд:  Х.Цэцэгмаа, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
Ж.Азбаяр, Удирдлага, хүний нөөцийн газрын хуулийн ахлах мэргэжилтэн             
                               Ирц:     Оролцсон хувьцаа эзэмшигчид М.Шигшээ Хувьцааны тоо 4 ширхэг 
Компанийн нийт гаргасан хувьцааны тоо 25,870,276.0 ширхэг. Үүнээс нийт 24,505,022 ширхэг саналын эрх бүхий 18 хувьцаа эзэмшигч оролцож 94.72 хувьтай байлаа.

  Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
 2. Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай
 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай
 4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай
 5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсвийг батлах тухай
 6. Орон сууц хувьчлах тухай

Санал хураалтын дүнгийн тухай:
Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 24,505,022 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 18 хувьцаа  эзэмшигч саналаа өгсөн байна. Үүнээс 18 саналын хуудас хүчинтэй, 0 саналын хуудас хүчингүй байна.
Саналын хуудсанд 6 асуудал шийдвэрлүүлэхээр оруулсан бөгөөд асуудал тус бүрээр доорх санал өгсөн байна. Үүнд:
      1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай 1-р асуудалд
                    Зөвшөөрсөн 100 хувь /24,505,022 ширхэг хувьцаа
                    Татгалзсан 0 хувь /0 ширхэг хувьцаа
      2.Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай 2-р асуудалд
                    Зөвшөөрсөн 100 хувь /24,505,022 ширхэг хувьцаа
                    Татгалзсан 0 хувь /0 ширхэг хувьцаа
      3.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай 3-р асуудалд
                    Зөвшөөрсөн 100 хувь /24,505,022 ширхэг хувьцаа
                    Татгалзсан 0 хувь /0 ширхэг хувьцаа
     4.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай 4-р асуудалд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдэд кумулятив аргаар санал өгснөөс
                    Ц.Баяр-Эрдэнэ   4,958 хувьцааны санал 0.0101 хувь
                    Д.Ариунтуяа       349 хувьцааны санал 0.0007 хувь
                    Ц.Шинэхүү          24,504,316 хувьцааны санал 49.9986 хувь
                    М.Лхагважав       24,500,421 хувьцааны санал 49.9906 хувь
       5.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсвийг батлах тухай 5-р асуудалд
                     Зөвшөөрсөн 100 хувь /24,505,022 ширхэг хувьцаа
                      Татгалзсан 0 хувь /0 ширхэг хувьцаа
       6.Орон сууц хувьчлах тухай  6-р асуудалд
                      Зөвшөөрсөн 100 хувь /24,505,022 ширхэг хувьцаа
                      Татгалзсан 0 хувь /0 ширхэг хувьцаа

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 1. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг батлах тухай асуудлыг 100 хувийн саналаар баталж,
 • Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг хавсралт ёсоор батлав.
 • Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан дүрмийг зохих журмын дагуу Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал (М.АлтанОчир)-т даалгав.
 • Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан дүрмийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгов.
 1. Орон сууц хувьчлах тухай асуудлыг 100 хувийн саналаар баталж,
 • Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй, Ү-2201007056 тоот улсын бүртгэлийн дугаартай, Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо, 1 дүгээр хороолол, 30 дугаар байр, 47 тоот хаягт байрлах 28 квадрат метр талбай бүхий 2 өрөө орон сууцыг Монголын цахилгаан холбоо хувьцаат компанийн Технологийн газрын Техникийн ашиглалт үйлчилгээний албаны ахлах инженер Д.Нарантуяад, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн үндсэн хөрөнгийн 3401496002 тоот бүртгэлтэй, Төв аймаг, Зуунмод сумын 1 дүгээр баг, 27 дугаар байр, 12 тоот хаягт байрлах 29 квадрат метр талбай бүхий 2 өрөө орон сууцыг Төв аймгийн Холбооны газрын дарга Ц.Оюунчимэг нарт тус тус хувьчлан олгов.
 • Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо, 1 дүгээр хороолол, 30 дугаар байр, 47 тоот хаягт байрлах 28 квадрат метр талбай бүхий 2 өрөө орон сууцны үлдэгдэл өртөг болох 11,256,538.27 төгрөгийг төлөхийг Д.Нарантуяад, Төв аймаг, Зуунмод сумын 1 дүгээр баг, 27 дугаар байр, 12 тоот хаягт байрлах 29 квадрат метр талбай бүхий 2 өрөө орон сууцны үлдэгдэл өртөг болох 3,077,407.23 төгрөгийг төлөхийг Ц.Оюунчимэгт тус тус даалгав.

Орон сууц хувьчлах, үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх, компанийн үндсэн хөрөнгөөс хасах ажлыг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (М.Алтан-Очир)-т даалгав.
   

      Хурлын шийдвэр

                                           2020 оны 4 дүгээр сарын 30
                                                                     Улаанбаатар хот.

Буцах

 

Хурлын нэр:    МЦХ ХК-ийн 2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
Огноо:              2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр 11:00-14:00
Уулзалтын газар:   Компанийн хурлын заал
Хурлын дарга:        Чулуунбатын Пүрэвсүрэн, МЦХ ХК-ийн Стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга
Тооллогын комисс: Тооллогын комиссын дарга Д.Ганцэцэг, Дотоод аудит, шинжилгээ үнэлгээний албаны мэргэжилтэн
Гишүүд:          Б.Ариунгэрэл, Удирдлага хүний нөөцийн газрын ахлах мэргэжилтэн
                       О.Содбаяр, Хүний нөөцийн албаны мэргэжилтэн
Хурал зохион байгуулах комисс: Зохион байгуулах комиссын дарга Д.Болдбаатар, МЦХ ХК-ийн Удирдлага, хүний нөөцийн газрын дарга
Гишүүд: Х.Цэцэгмаа, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
Ж.Азбаяр, Удирдлага, хүний нөөцийн газрын хуулийн ахлах мэргэжилтэн
Ирц:  96.82%                                                                                       

  Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Компанийн 208 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
 2. Компанийн 018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай
 3. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай
 4. ТУЗ-ийн 2019 оны зардлын төсвийг батлах тухай
 5. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийн үндэслэлийг танилцуулах тухай

Санал хураалтын дүнгийн тухай:

Компанийн 2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ирвэл зохих 25,870,276 ширхэг хувьцаа буюу 3,955 хувьцаа эзэмшигчдээс 25,047,858 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа 20 хувьцаа эзэмшигч саналаа өгсөн байна. Үүнээс 20 саналын хуудас хүчинтэй, хүчингүй саналын хуудас гарсангүй.
Саналын хуудсанд 4 асуудал шийдвэрлүүлэхээр оруулсан бөгөөд асуудал тус бүрээр дараах санал өгсөн байна.      Үүнд:
         1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
                     Зөвшөөрсөн 19 санал буюу 97.83 хувь 24,505,401 ширхэг хувьцаа
                     Татгалзсан 1 санал буюу 2.16 хувь 542,456 ширхэг хувьцаа
                     Түдгэлзсэн байхгүй
         2.  Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай
                     Зөвшөөрсөн 19 санал буюу 97.83 хувь 24,505,401 ширхэг хувьцаа
                     Татгалзсан  1 санал буюу 2.16 хувь 542,456 ширхэг хувьцаа
                     Түдгэлзсэн байхгүй
          3.  ТУЗ-ийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай
                      Зөвшөөрсөн 19 санал буюу 97.83 хувь 24,505,401 ширхэг хувьцаа
                      Татгалзсан 1 санал буюу 2.16 хувь 542,456 ширхэг хувьцаа
                      Түдгэлзсэн байхгүй

          4.   ТУЗ-ийн 2019 оны зардлын төсвийг батлах тухай
                        Зөвшөөрсөн 19 санал буюу  99.99 хувь 25,047,658 ширхэг хувьцаа
                        Татгалзсан 1 санал буюу 0.00079 хувь 199 ширхэг хувьцаа
                        Түдгэлзсэн байхгүй

Хурлын шийдвэр

                                               2019 оны 4 дүгээр сарын 30
                                                                                                                                                         Улаанбаатар хот.

Буцах

2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 

Хурлын нэр:        МЦХ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал
Огноо:                2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр 11:00-13:00
Уулзалтын газар: Компанийн хурлын заал
Хурлын дарга:     Чулуунбатын Пүрэвсүрэн, МЦХ ХК-ийн Стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга
Тооллогын комисс:  Дарга Д.Ганцэцэг, МЦХ ХК-ийн Дотоод аудит, шинжилгээ үнэлгээний албаны мэргэжилтэн
                              Гишүүд: Б.Ариунгэрэл, Удирдлага хүний нөөцийн газрын ахлах мэргэжилтэн
                                           О.Содбаяр, Хүний нөөцийн албаны мэргэжилтэн
Хурал зохион байгуулах комисс:   Зохион байгуулах комиссын дарга Д.Болдбаатар, МЦХ ХК-ийн Удирдлага, хүний нөөцийн газрын дарга
                                                   Гишүүд: Х.Цэцэгмаа, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
                                                   Ж.Азбаяр, Удирдлага, хүний нөөцийн газрын хуулийн ахлах мэргэжилтэн
Ирц: 94.71%                                                   

Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг батлах тухай
 2. Орон сууц хувьчлах тухай

Санал хураалтын дүнгийн тухай:

Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд 24,500,933 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 14 хувьцаа эзэмшигч оролцсоноос 24,500,574 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 12 хувьцаа эзэмшигч саналаа өгсөн байна. Үүнээс 12 саналын хуудас хүчинтэй, хүчингүй саналын хуудас байхгүй байв.

Саналын хуудсаар нийт 2 асуудал шийдвэрлүүлэхээр оруулсан бөгөөд асуудал тус бүрээр дараах санал өгсөн байна. Үүнд:

 1. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг батлах тухай
               Зөвшөөрсөн 24,500,574 ширхэг хувьцаа буюу 100 хувь
               Татгалзсан байхгүй
               Түдгэлзсэн байхгүй
 2. Орон сууц хувьчлах тухай
               Зөвшөөрсөн 24,500,574 ширхэг   хувьцаа буюу 100 хувь
               Татгалзсан байхгүй
                 Түдгэлзсэн байхгүй

      Хурлын шийдвэр

                                                                                                                          2018 оны 11 дүгээр сарын 06
                                                                                                                                    Улаанбаатар хот.

Буцах

2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 

Хурлын нэр:      МЦХ ХК-ийн 2018 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
Огноо:               2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр 11:00-14:00
Уулзалтын газар: Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК-ийн байр, хурлын заал
Хурлын дарга:   Чулуунбатын Пүрэвсүрэн, МЦХ ХК-ийн Стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга
Тооллогын комисс:    Тооллогын комиссын дарга Д.Дулмаа, Нягтлан бодох бүртгэлийн албаны ахлах ня-бо
Гишүүд: Н.Ачитсайхан, Бизнес төлөвлөлтийн албаны дарга,
             Д.Ганцэцэг, Дотоод аудит, шинжилгээ үнэлгээний албаны мэргэжилтэн
Хурал зохион байгуулах комисс: Зохион байгуулах комиссын дарга Д.Болдбаатар, МЦХ ХК-ийн Удирдлага, хүний нөөцийн газрын дарга
Гишүүд: Х.Цэцэгмаа, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
             Ж.Азбаяр, Удирдлага, хүний нөөцийн газрын хуулийн ахлах мэргэжилтэн
Ирц:       95.46%                                                                                       

      Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
 2. Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
 3. Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт
 4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай
 5. ТУЗ-ийн 2018 оны зардлын төсвийг батлах тухай
 6. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах тухай
 7. Үл хөдлөх  хөрөнгийг данснаас хасах тухай

Санал хураалтын дүнгийн тухай:

Хуралд оролцсон 24,695,680.0 саналын эрх бүхий 21 хувьцаа эзэмшигчдээс 24,695,452.0 хувьцаа эзэмшиж буй 18 хувьцаа эзэмшигч саналаа өгч асуудал тус бүрээр дараах санал өгсөн байна.

 1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийн талаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 1 дүгээр асуудлыг
  • Зөвшөөрсөн 24,695,452 буюу 99.9991 хувь
  • Татгалзсан байхгүй
  • Түдгэлзсэн байхгүй
 2. Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийн талаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2 дугаар асуудлыг
  • Зөвшөөрсөн 24,694,881 буюу 99.9968 хувь
  • Татгалзсан байхгүй
  • Түдгэлзсэн 571 буюу 0.0023 хувь

Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийн талаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 3 дугаар асуудлыг

 •           Зөвшөөрсөн 24,694,881 буюу 99.9968 хувь
 •           Татгалзсан 501 буюу 0.0020 хувь
 •           Түдгэлзсэн 70 буюу 0.0003 хувь
 1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох кумулятив аргаар өгсөн санал
  • Ердийн гишүүдэд
 2. Төмөр-Очирын Лхагвасүрэн 24,691,451 хувьцааны тоогоор буюу 16.66773 хувь
 3. Чимэдцэрэнгийн Цэвэгдорж 24,690,801 хувьцааны тоогоор буюу 16.66729 хувь
 4. Жадамбын Цогтбаяр 24,690,125 хувьцааны тоогоор буюу 16.66684 хувь
 5. Цэнддаваагийн Баяр-Эрдэнэ 24,689,105 хувьцааны тоогоор буюу 16.66615 хувь
 6. Доржгочоогийн Ариунтуяа 24,688,915 хувьцааны тоогоор буюу 16.66602 хувь
 7. Ганзоригийн Эрдэнэбулган 24,688,855 хувьцааны тоогоор буюу 166598 хувь
  • Хараат бус гишүүнд:
 1. Цэрэндэжидийн Норовжамц 24,689,939 хувьцааны тоогоор буюу 33.3334 хувь
 2. Лашидын Болормаа 24,688,661 хувьцааны тоогоор буюу 33.33162 хувь
 3. Жамбын Тамир 24,493,809 хувьцааны тоогоор буюу 306855 хувь
 4. Хорлоогийн Гэрэлчулуун 197,387 хувьцааны тоогоор буюу 0.26649 хувь
 1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны зардлын төсвийг батлах талаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 5 дугаар асуудлыг
  • Зөвшөөрсөн 24,694,951 буюу 99.9970 хувь
  • Татгалзсан 501 буюу 0.0020 хувь
  • Түдгэлзсэн байхгүй
 2. Үл хөдлөх хөрөнгийг данснаас хасах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 6 дугаар асуудлыг
  • Зөвшөөрсөн 24,694,472 буюу 99.9951 хувь
  • Татгалзсан байхгүй
  • Түдгэлзсэн 980 буюу 0.0040 хувь

Хурлын шийдвэр

                                                                           2018 оны 5 дугаар сарын 03
                                                                                                                                 Улаанбаатар хот. 

Буцах