Гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүн

Хувьцаа эзэмшигчид

Овог Нэр Албан тушаал
1 М.Алтан-Очир Гүйцэтгэх захирал
2 Жү Хонг Сик Орлогч захирал
3 Г.Чинзориг Орлогч захирал