Үнэт цаасны мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчид

Өмнөх өдрийн хаалтын ханш: 590.00
Нээлтийн ханш: 580.00
Сүүлчийн ханш: 580.00
Тухайн өдрийн VWAP: 580.00
Авах дээд үнэ: 0.00 x 0
Зарах доод үнэ: 580.00 x 35
Нийт хувьцааны тоо ширхэг: 25,870,276
Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг: 25,870,276
Зарласан хувьцааны тоо ширхэг: 0
Өдрийн хязгаар: 580.00 - 580.00
Арилжигдсан ширхэг: 15
Арилжааны үнийн дүн: 8,700.00
Хэлцлийн тоо: 1
52 долоо хоног: 485.01 - 725.38
Зах зээлийн үнэлгээ: 15,004,760,080.00
ISIN: MN00MCH02096