Хувь хэрэглэгч

Суурин утасны үйлчилгээ

Суурин утас нь ажил амьдралын аль ч орон зайд өөрийн гэсэн өнгө загвар, үүргээрээ үзэмжит төрхийг бүрдүүлдэг.
Технологийн дэвшил үсрэнгүй хурдаар хөгжин өөрчлөгдөж байгаа ч, эрүүл мэнд болоод хувь хүний хөгжлийн чиг
хандлагад сөргөөр нөлөөлөх нь элбэг байдаг. Тиймдээ ч дэлхий нийт сүүлийн жилүүдэд суурин утсыг  гэнэтийн аюул
ослын үед болоод гэр бүл, үр хүүхдийнхээ эрүүл харилцаа холбооны туслахаар сонгон хэрэглэх нь нэмэгдсээр байна.
 
Давуу талууд:
 • Хүний биед сөрөг нөлөөгүй, халахгүй
 • Өндөр давтамжит соронзон туяа цацруулахгүй.
 • Тог цахилгаан шаардахгүй, үл тасалдах найдвартай холбоо
 • Дүрсээ харж ярих
 • Факс, интернэт зэрэг олон төрлийн нэмэлт үйлчилгээ авах боломжтой
  • Камертай утасны аппарат ашиглан дүрсээ харж ярих
  • Компьютер ашиглан дүрсээ харж ярих
  • 25 хүртэлх хэрэглэгч дүрсээ харан хурал хийх, зайн сургалт хийх
 • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ
  • Төлбөрөө хянаж, хэрэглээгээ зохицуулах
  • 10 хүртэл хэрэглэгч дансаа хувааж ашиглах
 • Biztone, автомат хариулагчийн үйлчилгээ
 • 15 төрлийн нэмэлт үйлчилгээ ашиглах
  • Телефон хурал хийх, дуудлага шилжүүлэх,  дугаар нууцлах, эзэнгүй байгаагаа мэдэгдэх гэх мэт.

Үнэ тариф

                                                                                                                             /НӨАТ/ ороогүй