Шинэ хэрэглэгч болох

Суурин утасны үйлчилгээ

Та манай лавлах үйлчилгээний 7000-8000 дугаар болон өөрт ойр байрлах салбарт өөрийн биеэр очин захиалга өгөх боломжтой юм. Бид таны хүсэлтийн дагуу газар дээр очиж техникийн боломжийг судлаад хариу мэдэгдэнэ. Хэрэв таны холбуулахыг хүссэн тухайн байршил дээр суурин утас тавигдах боломжтой байвал та доорхи материалыг бүрдүүлэн ирж гэрээгээ хийнэ үү.

Албан хэрэглэгчийн бүрдүүлэх материал

  • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  • Албан хүсэлт /захирлыг төлөөлөн ирэх албан тушаалтан итгэмжлэл иргэний үнэмлэхний хамт байх. /
  • Тамга
  • Захирлын иргэний үнэмлэх
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ болон Түрээслүүлэгчийн зөвшөөрөл

Хувь хэрэглэгчийн бүрдүүлэх материал

  • Байрны ордер эсвэл түрээслүүлэгчийн зөвшөөрөл
  • Иргэний үнэмлэх