Шинэ хэрэглэгч болох

Суурин утасны үйлчилгээ

Манай нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдэд өөрийн биеэр ирж уулзах болон 7000-8000 утсаар холбогдож захиалга өгөх боломжтой юм. Бид таны хүсэлтийн дагуу газар дээр очиж техникийн боломжийг судлаад ажлын 3 хоногт багтаан хариу мэдэгдэнэ. Хэрэв таны холбуулахыг хүссэн тухайн байршил дээр суурин утас тавигдах боломжтой байвал та доорхи материалыг бүрдүүлэн ирж гэрээгээ хийнэ үү.

Хувь хэрэглэгч Албаны хэрэглэгч
Байрны ордер буюу хашаа байшингийн гэрчилгээ Байгууллагын улсыг бүртгэлийн гэрчилгээ
Иргэний үнэмлэх Тамга, захирлын иргэний үнэмлэх
Захирал өөрийн биеэр эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн нь иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ