TVROOM багцын сонголт, сувгийн жагсаалт

TV ROOM үйлчилгээ

TVROOM үйлчилгээ нь 2 төрлийн багцыг танд санал болгож байна. Багцад дагалдах кино контентуудыг нэмэлт төлбөр төлөлгүйгээр хязгааргүй үзэх боломжтой.

Стандарт багц-Сувгийн жагсаалт

Премиум багц-Сувгийн жагсаалт