УОК-ийн шийдвэрийн дагуу 2020 оны 3 сарын 16 хүртэлх Ажлын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо


COVID-19 вирусээс сэргийлэх зорилгоор улс даяар цахимаар ажиллах болон байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт УОК-ээс өөрчлөлт оруулсан билээ. МЦХ ХК дотооддоо зохицуулалт хийн дараах хуваарийн дагуу хэрэглэгчдэд үйлчилж байна.