Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа цахимаар зохион байгууллаа


Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр цахимаар амжилттай болж өндөрлөлөө.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд 24,500,642 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа 11 хувьцаа эзэмшигч оролцож хурлын ирц 94.71% байлаа.

Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ.

  1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
  2. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай
  3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай
  4. 2019 оны ногдол ашиг тараасан тайлан танилцуулах тухай
  5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай
  6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсвийг батлах тухай
  7. Охин компани байгуулах тухай